De Vredesmolens

Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, moeten we volop inzetten op hernieuwbare energie. Windenergie maakt daar deel van uit.
Luminus plant om vier windturbines te plaatsen in Ieper die groene stroom leveren. Voor de mensen van hier.

Daarom kreeg dit project de toepasselijke naam: de Vredesmolens.

Hoe ervaren buurtbewoners windturbines?

8 mei 2023 – In een bevraging door de provincie West-Vlaanderen werd nagegaan wat de houding van buurtbewoners was voor de komst van windturbines, wat de houding op vandaag is en hoe men naar de toekomst kijkt.
Maar liefst 76% van de respondenten geeft aan helemaal geen overlast te ondervinden van de windturbines.
lees hier het volledige rapport

Aanpassing vergunningsaanvraag

17 april 2023 – Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de Vredesmolens werden verschillende adviezen opgevraagd ter beoordeling door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Hierbij werden twee van de vier windturbines negatief geadviseerd door Agentschap Natuur en Bos (ANB) omwille van het ‘niet doorstaan van de natuurtoets door negatieve impact op akkervogels.’
Luminus neemt deze beoordeling ter harte en besloot om de vergunningsaanvraag in te trekken en bijkomend natuuronderzoek uit te voeren. We bereiden een nieuw projectvoorstel voor dat tegemoet komt aan de opmerkingen van ANB.

Aanpassing vergunnings-
aanvraag

17 april 2023 – Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de Vredesmolens werden verschillende adviezen opgevraagd ter beoordeling door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Hierbij werden twee van de vier windturbines negatief geadviseerd door Agentschap Natuur en Bos (ANB) omwille van het ‘niet doorstaan van de natuurtoets door negatieve impact op akkervogels.’
Luminus neemt deze beoordeling ter harte en besloot om de vergunningsaanvraag in te trekken en bijkomend natuuronderzoek uit te voeren. We bereiden een nieuw projectvoorstel voor dat tegemoet komt aan de opmerkingen van ANB.

In amper 2 weken 222 steunschriften voor de Vredesmolens

De Klimaatambassade van Ieper begon twee weken voor het einde van het openbaar onderzoek steunschriften te verzamelen voor de Vredesmolens. Met succes! Maar liefst 222 mensen namen de moeite om de Vredesmolens te steunen. De Klimaatambassade is een groep vrijwilligers rond Iepers klimaatambassadeur Patrick Verbrugge.
Patrick Verbrugge, Klimaatambassadeur Ieper: “Windmolens helpen ons om onze klimaatdoelstellingen te halen, en dat is dringend nodig. Lokale energieproductie is een medicijn tegen fossiele brandstoffen van verre onbetrouwbare landen. Het is goed voor het klimaat en goed voor onze portemonnee en onze leveringszekerheid. En daarnaast veroorzaken ze géén hinder. 8 uur slagschaduw op totaal van 8.760 uren op een heel jaar, dat is toch niets?”
de website van de Klimaatambassade

De Vredesmolens

Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, moeten we volop inzetten op hernieuwbare energie. Windenergie maakt daar deel van uit.
Luminus plant om vier windturbines te plaatsen in Ieper die groene stroom leveren. Voor de mensen van hier.

Daarom kreeg dit project de toepasselijke naam: de Vredesmolens.

Luminus wil vier windturbines bouwen langs de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De windturbines krijgen een tiphoogte van maximaal 200 meter en een rotordiameter van maximaal 150 meter. De stroom wordt op het net geplaatst. Met de productie van deze vier windturbines kunnen ongeveer 12.500 gezinnen van elektriciteit worden voorzien.

Voordelen voor Ieper

De Vredesmolens leveren propere elektriciteit voor onze gezinnen. En meer: het is onze energie en we zijn daarvoor niet afhankelijk van andere landen. Maar het engagement van Luminus gaat verder. We willen ook investeren in Ieper.
Bekijk de mogelijke lokale klimaatprojecten en laat ons je voorkeur weten.

bekijk hier alle voordelen

Voordelen voor Ieper

De Vredesmolens leveren propere elektriciteit voor onze gezinnen. En meer: het is onze energie en we zijn daarvoor niet afhankelijk van andere landen. Maar het engagement van Luminus gaat verder. We willen ook investeren in Ieper.
Bekijk de mogelijke lokale klimaatprojecten en laat ons je voorkeur weten.

bekijk hier alle voordelen

Waar plannen we de windturbines?

De 4 windturbines komen aan de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. De locatie is windrijk en vlot aansluitbaar op het elektriciteitsnet.
De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring, de spoorlijn Ieper-Poperinge en twee hoogspanningslijnen. Daarom beantwoordt deze locatie aan de criteria van de Vlaamse Overheid.

Wat is slagschaduw?

Slagschaduw is een effect van een windturbine dat minimaal én perfect controleerbaar is. In Vlaanderen mag geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw per jaar ondervinden met een maximum van 30 minuten per dag. Dit maximum is per woning, niet per windturbine. Eén windturbine of vier maakt dus geen verschil op vlak van slagschaduw.

Hoeveel geluid maakt een windturbine?

De hoeveelheid geluid die een windturbine maakt, hangt af van meerdere factoren. Als het zacht waait is de windturbine niet hoorbaar, behalve als je er vlak onder staat. Als het hard waait kan je de turbine mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe. Het ruisen van de wind in de bomen of langs gebouwen kan de windturbine vaak overstemmen.