De Vredesmolens

Een snelle elektrificatie helpt ons om de klimaatopwarming tegen te gaan. Daarom moeten we nu werk maken van energiebronnen die ons voorzien van betrouwbare en schone energie. Windenergie is precies dat. Ze maakt ons minder afhankelijk van aardolie of aardgas.

Daarom investeert ook Luminus in windenergie. Met De Vredesmolens bouwen we drie windturbines in Ieper. Zo investeren we in een gezondere en meer duurzame wereld voor onze kinderen en alle toekomstige generaties. Zo maken we samen het verschil, ook voor de mensen van Ieper.

De Vredesmolens

Een snelle elektrificatie helpt ons om de klimaatopwarming tegen te gaan. Daarom moeten we nu werk maken van energiebronnen die ons voorzien van betrouwbare en schone energie. Windenergie is precies dat. Ze maakt ons minder afhankelijk van aardolie of aardgas.

Daarom investeert ook Luminus in windenergie. Met De Vredesmolens bouwen we drie windturbines in Ieper. Zo investeren we in een gezondere en meer duurzame wereld voor onze kinderen en alle toekomstige generaties. Zo maken we samen het verschil, ook voor de mensen van Ieper.

Hoe ziet het project er uit?

Luminus wil drie windturbines bouwen langs de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De windturbines krijgen een tiphoogte van maximaal 230 meter en een rotordiameter van maximaal 150 meter. De stroom wordt op het net geplaatst. Met de productie van deze drie windturbines kunnen gemiddeld 9.000 gezinnen van elektriciteit worden voorzien. Dit is ongeveer 3 op de 5 gezinnen in Ieper.

Voordelen voor Ieper

De Vredesmolens leveren propere elektriciteit voor onze gezinnen. En meer: het is onze energie en we zijn daarvoor niet afhankelijk van andere landen. Maar het engagement van Luminus gaat verder. We willen ook investeren in Ieper.
Bekijk de mogelijke lokale klimaatprojecten en laat ons je voorkeur weten.

bekijk hier alle voordelen

Voordelen voor Ieper

De Vredesmolens leveren propere elektriciteit voor onze gezinnen. En meer: het is onze energie en we zijn daarvoor niet afhankelijk van andere landen. Maar het engagement van Luminus gaat verder. We willen ook investeren in Ieper.
Bekijk de mogelijke lokale klimaatprojecten en laat ons je voorkeur weten.

bekijk hier alle voordelen

Waar plannen we de windturbines?

De 3 windturbines komen aan de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. De locatie is windrijk en vlot aansluitbaar op het elektriciteitsnet.
De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen zoals de Noorderring en twee hoogspanningslijnen. Daarom beantwoordt deze locatie aan de criteria van de Vlaamse Overheid.

Wat is slagschaduw?

Slagschaduw is een effect van een windturbine dat minimaal én perfect controleerbaar is. In Vlaanderen mag geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw per jaar ondervinden met een maximum van 30 minuten per dag. Dit maximum is per woning, niet per windturbine. Eén windturbine of drie maakt dus geen verschil op vlak van slagschaduw.

Hoeveel geluid maakt een windturbine?

De hoeveelheid geluid die een windturbine maakt, hangt af van meerdere factoren. Als het zacht waait is de windturbine niet hoorbaar, behalve als je er vlak onder staat. Als het hard waait kan je de turbine mogelijk horen, maar dan neemt ook het achtergrondgeluid sterk toe. Het ruisen van de wind in de bomen of langs gebouwen kan de windturbine vaak overstemmen.

Hoe ervaren buurtbewoners windturbines?

In een bevraging door de provincie West-Vlaanderen werd nagegaan wat de houding van buurtbewoners was voor de komst van windturbines, wat de houding op vandaag is en hoe men naar de toekomst kijkt.
Maar liefst 76% van de respondenten geeft aan helemaal geen overlast te ondervinden van de windturbines.
lees hier het volledige rapport