Voordelen voor Ieper

Voordelen voor Ieper

Eigen, lokale energie biedt heel wat voordelen voor de samenleving en de economie. Maar daar stopt het niet. Luminus wil ook iets betekenen voor de buurt door enkele projecten te realiseren ten dienste van de Ieperlingen. Welke projecten dat worden, mogen de Ieperlingen zelf bepalen.

Onder elk project staat een knop. Daarin zie je hoeveel mensen reeds aangegeven hebben dit project waardevol te vinden.
Gebruik de knop om ons ook jouw voorkeur te laten weten.

 • Een lagere energiefactuur voor de Ieperse scholen

  Luminus kan ervoor zorgen dat de energiefactuur van de Ieperse scholen daalt. Zowel scholen van het vrije net (scholengroep SMSI) als GO! komen in aanmerking. Mogelijk projecten: energie-audits, betere isolatie, zonnepanelen of laadpalen voor elektrische auto’s. Zo houden de scholen meer geld over om te investeren in de Ieperse kinderen.

 • Steun voor Ieperlingen die het meeste nood hebben

  Mensen met een lager inkomen wonen soms in huizen met een grote energiebehoefte: slecht geïsoleerd, toestellen die veel energie verbruiken, geen zonnepanelen. Luminus kan, specifiek voordeze doelgroep, een pakket energie-audits aanbieden gekoppeld aan steun bij het energiezuinig maken van hun woning.

 • Laadpalen in de buurt van drukke winkelcentra

  Elektrische auto’s rijden niet op fossiele brandstoffen waarvoor we afhankelijk zijn van het buitenland. Bovendien helpen ze tegen de klimaatverstoring. Om meer mensen de stap te doen zetten naar een elektrische auto moeten er veel laadpalen bijkomen. Ook in de buurt van Ieperse winkelcentra. Luminus kan hierbij helpen.

 • Zuinige verlichting in cultureel centrum Het Perron

  In CC Het Perron bruist het van het leven. Dus is de verlichting ook veel aan. Helaas is die verlichting nog niet overal met energiezuinige leds. Hier kan Luminus instaan voor relighting.

 • Financiële participatie via Lumiwind

  Luminus wil dat mensen die in de buurt wonen hun voordeel kunnen doen met dit duurzaam energieproject. Daarom krijgen burgers en bedrijven uit de buurt op het ogenblik dat de windturbines effectief gebouwd zijn als eerste de kans om mee in dit project te stappen via de coöperatieve vennootschap Lumiwind.
  Meer info over Lumiwind
 • Heb je zelf een idee? Laat het ons weten.

  Als een project een voordeel biedt voor héél veel Ieperlingen én als het project helpt tegen de opwarming van de aarde of de Ieperlingen helpt om zich aan te passen aan een veranderend klimaat, dan maakt je project kans om steun te krijgen van Luminus. Indien het project door ons wordt goedgekeurd leggen we het hier, samen met de andere projecten, ter stemming voor.

  Ja, ik heb een voorstel!